Integration by Substitution

2 posts / 0 new
Last post
Jerry JJ Moscoso
Jerry JJ Moscoso's picture
Integration by Substitution

Kinda need some help.

8eightI'sD
8eightI'sD's picture

Paturo po kayo sa mga nakakaalam (kaklase mo, instructors mo, teachers mo, mentors mo, kakilala mo, crush mo, at iba pa) tungkol sa pakasang iyan...heheheheh